Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Tăng cường công tác phòng, tránh đuối nước trên địa bàn xã Quảng Phú
Ngày cập nhật 16/05/2024

Trong giai thời gian chuyển mùa hè thời tiết nắng nóng, nhiều hoạt động tắm biển, sông, ao hồ, thuỷ lợi… của nhân dân ngày càng nhiều, đặc biệt là đối tượng trẻ em có nguy cơ cao dẫn đến đuối nước. Để chủ động phòng tránh tai nạn đuối nước trên địa bàn xã, UBND xã Quảng Phú yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã, các trường học, các thôn triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

1. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các gia đình về nguy cơ, tình huống có thể xảy ra và cách phòng, chống đuối nước; phối hợp truyền thông cung cấp thông tin kịp thời, cảnh báo những địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước; tổ chức phổ biến các kiến thức cơ bản về đuối nước, các nguy cơ gây đuối nước, cách phòng tránh và sơ cứu đúng cách cho người dân để phòng tránh. Cần chú ý tuyên truyền vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

         2. Công chức phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội

         - Triển khai tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn xã, đặc biệt là tại các thôn trong những năm qua đã có trẻ em bị tử vong do đuối nước.

         - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và trường học có liên quan thực hiện công tác thống kê, trao đổi thông tin, báo cáo tình hình về tai nạn đuối nước; phối hợp tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trên địa bàn xã.

         3. Các trường học trên địa bàn xã

         - Tăng cường các hoạt động giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ huynh, giáo viên và học sinh trong việc phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

         - Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu phụ huynh, học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và thực tế tại các địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa hướng dẫn kỹ năng bơi, cứu đuối nước cho học sinh. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và gia đình tổ chức bàn giao và quản lý học sinh trong dịp hè, tăng cường công tác quản lý học sinh trong các hoạt động ngoại khóa.

         4. Trạm Y tế xã Quảng Phú: Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho cán bộ phụ trách ở xã và y tế thôn; chỉ đạo việc đảm bảo hệ thống cấp cứu và điều trị người bị tai nạn, thương tích, đuối nước tại trạm y tế xã.

         5. Công chức phụ trách Văn hóa và Thông tin

         - Hướng dẫn việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục, thể thao trong toàn dân, nhất là đối tượng như học sinh, trẻ em trong mùa hè.

          - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về sự cần thiết của việc học bơi và cứu đuối nước. Khảo sát để lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, sông và các hoạt động cải tạo môi trường tiềm ẩn nguy cơ gây đuối nước.

         6. Đài truyền thanh xã: Tăng cường tuyên truyền, đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên quan đến các nguy cơ gây đuối nước, cách phòng tránh và sơ cứu đúng để nhân dân biết, phòng tránh đuối nước, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ, học sinh nghỉ hè.

         7. Công an xã: Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước đối với phương tiện hành nghề trên sông nước, bến dân sinh. Phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy.

         8. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã

         - Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống đuối nước trong đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

         - Phối hợp với nhà trường, các cơ quan liên quan và gia đình tổ chức bàn giao và quản lý học sinh dịp hè trên địa bàn; hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em phù hợp với lứa tuổi; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng cứu đuối cho trẻ em trong dịp hè; tham gia lắp đặt các biển báo nguy hiểm tại các ao, hồ, sông và các hoạt động cải tạo môi trường tiềm ẩn nguy cơ gây đuối nước trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

         9. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Hội Nông dân xã: Tăng cường tuyên truyền giáo dục hội viên hiểu và tích cực tham gia phòng, chống tai nạn đuối nước lồng ghép với các hoạt động phong trào của hội ở các thôn.

         10. Các thôn trên địa bàn xã:

         - Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này, bằng nhiều hình thức trực tiếp tuyên truyền hoặc lồng nghép vào các hội nghị, buổi họp dân, các phong trào… để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu được nguy cơ tiềm ẩn và các biện pháp phòng tránh, sơ cấp cứu khi bị đuối nước.

         - Thông báo từng gia đình tự kiểm tra, rà soát lại những dụng cụ trữ nước, lu, xô, thùng có nguy cơ dẫn đến đuối nước cho trẻ; quản lý chặt chẽ những vùng nguy cơ cao để có biện pháp phòng tránh đuối nước tại mỗi gia đình và cộng đồng như: cắm biển báo vùng nước nguy hiểm; rào quanh ao, hố nước, rãnh nước xung quanh nhà hoặc nơi công cộng; làm các hàng rào, cửa chắn, cổng ngăn cách những nơi có nguy cơ gây đuối nước.

         - Phân công lực lượng trong hệ thống chính trị thôn phụ trách từng tuyến đường, từng xóm để thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con nhân dân luôn đề cao tình thần phòng tránh đuối nước để hạn chế tối đa những tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn.

 

Quang Hoanh: CC Văn hoá - xã hội xã Quảng Phú
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 136.853
Truy cập hiện tại 550