Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
V/v thống nhất cho học sinh tập trung đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới
Ngày cập nhật 21/09/2021

Ngày 19 tháng 9 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành công văn số: 1684/UBND về việc thống nhất cho học sinh tập trung đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới:

Thực hiện Công văn số 8633/UBND-VH ngày 19/9/2021 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương cho học sinh tập trung đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới, UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho học sinh mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện (trừ học sinh đang thường trú tại thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước) đến trường học tập trung trong điều kiện bình thường mới, kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2021. Yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch theo Kế hoạch số 2207/KH-SGDĐT ngày 01/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với học sinh đang thường trú tại thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước:

- Khối Mầm non: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

- Khối Tiểu học và THCS: Tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới. Giao trách nhiệm cho các Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện có học sinh đang thường trú tại thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước theo học có giải pháp tổ chức dạy học trực tuyến để học sinh nắm bắt chương trình.

3. Giao trách nhiệm cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra tình hình triển khai việc cho học sinh tập trung đến trường học tập trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn; các Trường học trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tập tin đính kèm:
Trần Bá Nhẫn, Công chức Văn phòng - Thống kê
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 129.599
Truy cập hiện tại 174