Tìm kiếm tin tức
Giới thiệu
Sáng ngày 20/01/2021 , tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao giấy chứng nhận OCOP  năm 2020 và triển khai chương trình...
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
Cơ quan hành chính nhà nước ở cơ sở được tổ chức đúng quy định
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 54