Tìm kiếm tin tức
cơ cấu tổ chức
Ngày cập nhật 26/06/2014

Cơ quan hành chính nhà nước ở cơ sở được tổ chức đúng quy định

I. Đảng ủy xã:

1. Bí thư Đảng ủy:

Đ/c Thái Văn Danh.

2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã:

Đ/c .

3. Văn phòng Đảng ủy xã:

Đ/c Trần Đình Hòa

II. Thường trực Hội đồng nhân dân xã.

1. Chủ tịch HĐND xã: 

2. P. Chủ tịch HĐND xã: Ông Nguyễn Quốc Việt.

III. UBND xã:

1. Chủ tịch UBND xã: Đ/c Phạm Văn Lợi.

2. Phó Chủ tịch UBND xã:

- Đ/c                              PCT Phụ trách lĩnh vực kinh tế.

- Đ/c Lê Quốc Khánh: PCT Phụ trách lĩnh vực văn xã.

3. Công an xã:

- Trưởng Công an xã: Đ/c Trương Văn Nam

- Phó Trưởng Công an xã:

+ Đ/c Lê Chí Thắng.

+ Đ/c Ngô Đình A

4. Ban chỉ huy Quân sự xã:

- Chỉ huy trưởng Quân sự xã: Đ/c Hoàng Hữu Bình

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã:

+ Đ/c Đoàn Ngọc An

+ Đ/c Trương Công Tiến

5. Văn phòng UBND xã:

+ Đ/c Phan Thanh Phong.

+ Đ/c Trần Bá Nhẫn

6. Kế toán- Thủ quỹ UBND xã:

+ Đ/c Văn Thị Mỹ Nhung.

+ Đ/c Trần Thị Thanh Hương.

+ Đ/c Phan Thanh Oánh

7. Địa chính Nông Nghiệp- Xây dựng- Môi trường xã:

- Đ/c Phạm Phanh.

- Đ/c Võ Tấn Phương.

- Đ/c Nguyễn Văn Bảo

8. Tư Pháp xã:

- Đ/c Trương Công tuấn.

- Đ/c Lê Thị Hà.

9. Văn hóa - Xã hội

- Đ./c Trần Quang Hoanh

- Đ/c Ngô Văn Tường.

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài

10- Bảo vệ- tạp vụ UBND xã

- Đ/c Thái Công Lục

IV. Mặt trận và các hội đoàn thể

1. Chủ tịch UBMTTQVN xã:

- Đ/c Trần Công Chính.

2. Hội, đoàn thể:

2.1. CT Hội Cựu Chiến binh: Đ/c Trần Công Chính.

2.2. CT Hội Nông Dân: Đ/c Nguyễn Hồng Lâm.

2.3. Chủ tịch Hội Phụ nữ: Đ/c Văn Thị Lời.

2.4. Bí thư Xã Đoàn: Đ/c Nguyễn Văn Tuất

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 104