Tìm kiếm tin tức
Lãnh đạo UBND xã
Ngày cập nhật 06/07/2020

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ : Thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú , huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3555721

FAX:  0234.3555721

Email:  quangphu@thuathienhue.gov.vn

Phạm Văn Lợi

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                                    

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Việt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Phan Thanh Phong

 PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 107