Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Trước tình hình dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều tình huống khó lường, nguy cơ lây lan...
Thực hiện Công văn số 428/UBND ngày 19/3/2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày...
Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao...
Thực hiện Kế hoạch số 48 /KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện Quảng Điền tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc,...
Sáng 01/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với các sở ngành, địa phương, các xã...
Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về Phê duyệt kết quả pháp điển...
Chiều 17/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh vẫn...
  Căn cứ chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 4/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Tết năm 2021; Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục...
Trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 48.325
Truy cập hiện tại 45