Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh vừa ban hành Công điện số 08/CĐ-PCTT nhằm chủ động ứng phó với tác động...
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã luôn được quan tâm...
Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền về tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác...
Ngày 19 tháng 9 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành công văn số: 1684/UBND về việc thống nhất cho học sinh tập trung đến...
Ngày 29/8/2021 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thông báo số 144/TB-BCĐ...
Ngày 04/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 109.337
Truy cập hiện tại 142