Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
BÁO CÁO Tình hình thực hiện tăng, giảm đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội tháng 05 năm 2024
Ngày cập nhật 27/04/2024

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 24 tháng 6 năm 2021 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Thực hiện nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

 

Ủy ban nhân dân xã triển khai việc thực hiện chính sách Ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Quảng Phú về việc thôi hưởng, tạm dừng trợ cấp xã hội hàng tháng, kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng, chế độ đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, đào tạo nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và thủ tục chuyển mức và hệ số tương ứng từ tháng 04 năm 2024 đến ngày báo cáo cụ thể như sau: (Có danh sách Tăng-Giảm đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội đính kèm)

Vậy Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú kính gửi Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Quảng Điền tổng hợp, theo dõi tăng, giảm báo cáo UBND huyện và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh./.

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG VÀ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Thời gian hưởng: Từ tháng 05 năm 2024

 

 
 

 

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi ở

Giới tính

Loại đối tượng

Trợ giúp xã hội hàng tháng

Ghi chú

 

01

Võ Gia Nghĩa

18/10/2019

Xuân Tuỳ

Nam

Người KTN là trẻ em

Tăng mới

02

Nguyễn Thị Thảo

06/05/1944

Bao La - Đức Nhuận

Nữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

Tăng mới

03

Nguyễn Thị Ty

06/05/1944

Phú Lễ

Nữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

Tăng mới

04

Trần Thị Vui

05/05/1944

Phú Lễ

Nữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

Tăng mới

05

Nguyễn Thị Huế

20/04/1941

Bao La – Đức Nhuận

Nữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

Điều chỉnh từ KTN cao tuổi

06

Trương Cảnh Để

20/04/1942

Phú Lễ

Nam

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

Điều chỉnh từ KTN cao tuổi

07

Trần Đình Tiến

20/03/1943

Phú Lễ

Nam

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

Điều chỉnh từ KTN cao tuổi

08

Thái Thị Thuận

18/06/1937

Hà Cảng

Nữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

Điều chỉnh từ KTN cao tuổi

09

Hồ Thị Thương

10/02/1943

Xuân Tùy

Nữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

Điều chỉnh từ KTN cao tuổi

Tổng cộng: 09 người

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ THÔI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Thời gian thôi trả: Từ tháng 04 năm 2024

 

 
 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi ở

Giới tính

Loại đối tượng

Trợ giúp xã hội hàng tháng

Ghi chú

 

01

Lê Thị Tuyết

20/06/1933

Bao La – Đức Nhuận

Nữ

Người KTĐBN là người cao tuổi

Chết ngày 31/03/2024

 

Tổng cộng: 01

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ THÔI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Thời gian thôi trả: Từ tháng 05 năm 2024

 

 
 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi ở

Giới tính

Loại đối tượng

Trợ giúp xã hội hàng tháng

Ghi chú

 

01

Võ Thị Hảo

02/02/1952

Bao La Đức Nhuận

Nữ

Người KTN là người cao tuổi

Chết ngày 07/04/2024

 

Tổng cộng: 01

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Bùi Thị Nhân - Công chức Văn phòng - Thống kê xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 136.853
Truy cập hiện tại 532