Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
QUẢNG PHÚ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BHYT, BHXH TỰ NGUYỆN
Ngày cập nhật 22/04/2024

LỊCH TUYÊN TRUYỀN

  Chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024

 Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024; Căn cứ kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2024 của UBND xã Quảng Phú về phát triển BHYT, BHXH tự nguyện năm 2024; Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cho nhân dân hiểu rõ về chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước về quyền lợi khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện để hưởng ứng và tham gia tích cực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. UBND xã xây dựng lịch tuyên truyền ở các thôn cụ thể như sau:

TT

Thôn

Thời gian

Địa điểm

Thành viên BCĐ xã phụ trách

1

Phú Lễ

14 giờ, ngày 02/5/2024

NVH thôn

Đ.c Tiên

2

Hà Cảng

14 giờ, ngày 26/3/2024

NVH thôn

Đ.c Tường

3

Hạ Lang

19 giờ, ngày 09/5/2024

NVH thôn

Đ.c Hoanh

4

Bao La- Đ. Nhuận

19giờ, ngày 11/7/2024

NVH thôn

Đ.c Hoà

5

Bác Vọng Đông

19giờ, ngày 09/4/2024

NVH thôn

Đ.c Hà

6

Xuân Tuỳ

14 giờ, ngày 16/7/2024

NVH thôn

Đ.c Lâm

7

Nghĩa Lộ

14 giờ, ngày 08/8/2024

NVH thôn

Đ.c Ngọc

8

Nam Phù N.Lâm

14giờ, ngày 23/4/2024

NVH thôn

Đ.c Tuất

9

Bác Vọng Tây

14giờ, ngày 12/6/2024

NVH thôn

Đ.c Nhẫn

10

Vạn Hạ Lang

19giờ, ngày 20/6/2024

NVH thôn

Đ.c Nhân

*Ghi chú: Kính mời các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT, chi hội trưởng các chi hội Nông dân, phụ nữ, Bí thư chi đoàn thôn, các thành viên BCĐ phụ trách sắp xếp tham dự tại địa bàn thôn mình phụ trách.

Trên đây là lịch tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024 của UBND xã Quảng Phú.

Nguyễn Quốc Việt- PCT.UBND xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 136.853
Truy cập hiện tại 567