Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Báo cáo Tình hình thực hiện tăng, giảm đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội tháng 01 năm 2024
Ngày cập nhật 26/12/2023

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 24 tháng 6 năm 2021 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Thực hiện nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Ủy ban nhân dân xã triển khai việc thực hiện chính sách Ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Quảng Phú về việc thôi hưởng, tạm dừng trợ cấp xã hội hàng tháng, kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng, chế độ đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, đào tạo nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và thủ tục chuyển mức và hệ số tương ứng từ tháng 12 năm 2023 đến ngày báo cáo cụ thể như sau: (Có danh sách Tăng-Giảm đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội đính kèm)

 

BÁO CÁO

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG VÀ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Thời gian hưởng: Từ tháng 12 năm 2023

 

 
 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi ở

Giới tính

Dạng tật

Loại đối tượng

Trợ giúp xã hội hàng tháng

Ghi chú

 

01

Trương Thị Hoa

10/04/1959

Bác Vọng Tây

Nữ

Khác

KTN là người cao tuổi

Tăng mới

02

Phan Thanh Vinh

20/02/1973

Bao La – Đức Nhuận

Nữ

Khác

KTN

Tăng mới

 

Tổng cộng: 02

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG VÀ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Thời gian hưởng: Từ tháng 01 năm 2024

 

 
 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi ở

Giới tính

Dạng tật

Loại đối tượng

Trợ giúp xã hội hàng tháng

Ghi chú

 

01

Phan Thị Oanh

01/01/1944

Hạ Lang

Nữ

 

Người tròn 80 tuổi

Tăng mới

02

Nguyễn Chế Vũ

01/01/1944

Hạ Lang

Nam

 

Người tròn 80 tuổi

Tăng mới

03

Trần Thị Bé

10/04/1943

Hạ Lang

Nữ

 

Người tròn 80 tuổi

Điều chỉnh từ Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thành NCT từ đủ 80 tổi trở lên do thoát nghèo

04

Trần Thị Thông

05/01/1944

Bao La – Đức Nhuận

Nữ

 

Người tròn 80 tuổi

Tăng Mới

05

Nguyễn Noa

01/01/1944

Bao La – Đức Nhuận

Nam

 

Người tròn 80 tuổi

Tăng Mới

06

Trương Thị Sau

02/05/1940

Phú Lễ

Nữ

 

Người tròn 80 tuổi

Điều chỉnh từ Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ đủ 80 tuổi trở lên thành NCT từ đủ 80 tổi trở lên do thoát nghèo

07

Lương Thị Chuyền

20/01/1944

Nam Phù – Nho Lâm

Nữ

 

Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ đủ 80 tuổi trở lên

Điều chỉnh từ Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thành Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ đủ 80 tuổi trở lên

08

Trần Thị Hy

20/09/1942

Nam Phù – Nho Lâm

Nữ

 

Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ đủ 80 tuổi trở lên

Điều chỉnh từ Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thành Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ đủ 80 tuổi trở lên

09

Phạm Thị Yếm

20/05/1943

Xuân Tuỳ

Nữ

 

Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ đủ 80 tuổi trở lên

Điều chỉnh từ Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thành Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ đủ 80 tuổi trở lên

10

Phan Thị Tâm

01/01/1942

Hà Cảng

Nữ

 

Người tròn 80 tuổi

Điều chỉnh từ Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ đủ 80 tuổi trở lên thành Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên

 

Tổng cộng: 10

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

 DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ THÔI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Thời gian thôi trả: Từ tháng 12 năm 2023

 

 
 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi ở

Giới tính

Loại đối tượng

Trợ giúp xã hội hàng tháng

Ghi chú

 

01

Trần Bá Hân

12/06/1930

Phú Lễ

Nam

Người từ đủ 80T trở lên

Chết ngày 30/11/2023

 

Tổng cộng: 01

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

 DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ THÔI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Thời gian thôi trả: Từ tháng 01 năm 2024

 

 
 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi ở

Giới tính

Loại đối tượng

Trợ giúp xã hội hàng tháng

Ghi chú

 

01

Đoàn Thị Phụ

05/07/1935

Bao La – Đức Nhuận

Nữ

Người từ đủ 80T trở lên

Chết ngày 08/12/2023

02

Phạm Hòa

02/04/1938

Bao La – Đức Nhuận

Nam

Người KTN là người cao tuổi

Chết ngày 16/12/2023

03

Trương Thị Tuyết Nga

04/03/1946

Bác Vọng Tây

Nữ

Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi

Thoát nghèo năm 2024

 

Tổng cộng: 03

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Bùi Thị Nhân - Công chức Văn phòng - Thống kê xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 136.853
Truy cập hiện tại 556