Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Đảng uỷ xã Quảng Phú chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trên địa bàn xã Quảng Phú giai đoạn 2020 định hướng đến năm 2025
Ngày cập nhật 22/09/2021

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã luôn được quan tâm lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, các nội dung công việc theo quy định và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong hệ thống chính trị ở địa phương.

Các thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định, chất lượng được nâng cao, việc công khai, minh bạch, giải quyết nhanh chóng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính và tạo được sự đồng thuận, đánh giá cao trong nhân dân.

Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động được nâng cao, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc của cán bộ đã có sự chuyển biến tốt. Kỷ cương, kỷ luật hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả công việc được nâng cao.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách hành chính đã tạo nhiều thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả trong giải quyết công việc, rút ngắn thời gian và tiết kiệm về mặt kinh phí.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, đó là:

          - Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính có lúc chưa được thường xuyên; kinh phí đầu tư cho công tác cải cách hành chính còn hạn chế.

          - Bộ phận TN&TKQ UBND xã được trang bị 01 máy Scan phục vụ số hóa hồ sơ trong khi lượng hồ sơ cần phải số hóa theo quy định ngày càng nhiều do có nhiều hồ sơ liên thông thuộc các lĩnh vực được thực hiện qua cổng dịch vụ công yêu cầu phải số hóa làm cho máy scan tại Bộ phận ở một số thời điểm chưa đáp ứng được yêu cầu số hóa hồ sơ TTHC.

          - Một số phần mềm, hệ thống thông tin dùng chung cho hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có tính chính xác và ổn định chưa cao.

          - Việc triển khai kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng CPNet và Internet tập trung còn hạn chế do tốc độ đường truyền thấp, trong khi giá thành cao đã dẫn đến việc kết nối mạng nội bộ CPNet đến máy tính của toàn thể cán bộ công chức xã để sử dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của cấp trên chưa thể thực hiện được, điều này làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã.

 

Để công tác cải cách hành chính trong thời gian tới đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trong 03 khâu đột phá như sau:

- Củng cố, kiện toàn bộ máy: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của xã trong công tác quản lý, vận hành bộ máy nhà nước; rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và quy chế hoạt động của các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cải cách hành chính.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, vừa có năng lực chuyên môn giỏi; tâm huyết với công việc, tận tụy với nhân dân.

- Cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại: Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo thành công của cải cách hành chính phường.

2. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo giám sát của cấp ủy Đảng trong công tác cải cách hành chính của xã. Đổi mới nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác Cải cách hành chính, là khâu đột phát  trong phát triển kinh tế - xã hội và là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

3. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của nhà nước đối với cải cách hành chính; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để tập trung chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

4. Thực hiện tốt quy trình xây dựng và ban hành các văn bản theo thẩm quyền, nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản.

5. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, các vụ việc phức tạp tồn đọng, nhất là lĩnh vực liên quan đến đất đai.

6. Tiếp tục cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp thông qua cơ chế đối thoại, điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng nhằm tiếp tục cải tiến, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị hướng tới xây dựng chính quyền “phục vụ, thân thiện, hiện đại, hiệu quả”. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác cải cách hành chính, là cơ sở để đánh giá cán bộ, công chức hàng năm.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Chủ tịch UBND xã thực hiện nghiêm túc quy định tiếp công dân.

7. Rà soát, đánh giá lại chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để có kiến nghị tham gia đào tạo, đào tạo lại theo hướng đạt và trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu về kỹ năng, trình độ, thái độ, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được phân công, nhất là cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

8. Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn huyện, trung tâm hành chính công huyện trong thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.

- Định hướng đến năm 2025: Xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng một cửa liên thông hiện đại; đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đạt mức trên 98%.

 

Đình Hoà - VP Đảng uỷ
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 125.273
Truy cập hiện tại 237