Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ
Ngày cập nhật 31/03/2021

Thực hiện Công văn số 428/UBND ngày 19/3/2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/03/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp dân. 

Ngày 30/3/2021, UBND xã đã ban hành Công văn số 37/UBND về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Qua đó, UBND xã yêu cầu: 

Toàn thể cán bộ, công chức xã nghiên cứu để thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Thông tư trên khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Riêng các công chức đang làm việc tại bộ phận TN & TKQ xã phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Điều 11 về Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Bảo-CC VP-TK xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 105