Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Khảo sát địa điểm cắm biển khu vực khảo cổ nằm trong danh mục đã được Quy hoạch "Phế tích Tháp Đức Nhuận"
Ngày cập nhật 11/03/2021

Thực hiện Công văn số 345/SVHTT-QLDSVH ngày 26/02/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 44/PVHTT, ngày 02/3/2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Điền về việc khảo sát địa điểm cắm biển khu vực khảo cổ nằm trong danh mục đã được Quy hoạch.

 

 

Hôm nay, ngày 10/3/2021, tại Làng Đức Nhuận, là địa bàn noi có Phế tích Tháp Đức Nhuận. Đoàn làm việc đã tiến hành khão sát, dự kiến địa điểm cắm biển giới hạn khu vực khảo cổ "Phế tích Tháp Đức Nhuận".

Đoàn khảo sát Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh do ông Trần Tuấn Anh, Trường phòng Di sản văn hóa cơ sở, trưởng đoàn cùng các ông bà trong Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Điền có ông Trần Công Trực, Phó Trưởng phòng văn hóa và Thông tin huyện.

Đại diện UBND xã có ông Phan Thanh Phong; PCT UBND xã Quảng Phú và các ông là Công chức Văn hóa – xã hội, Địa chính Nông nghiệp xã.

Đoàn khảo sát đã làm việc và thống nhất địa điểm căm biển khu vực khảo cổ nằm trong danh mục đã được Quy hoạch "Phế tích Tháp Đức Nhuận".

Tin bài: Quang Hoanh: CC Văn hóa - xã hội
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 48.325
Truy cập hiện tại 46