Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2021
Ngày cập nhật 09/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 48 /KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện Quảng Điền tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, UBND xã Quảng Phú ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2021, cụ thể như sau:

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc, khích lệ các tổ chức, cá nhân có hoạt động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

2. Tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân “Hãy yêu thương và chia sẻ cùng nhau trong gia đình, trong mỗi dòng tộc, cộng đồng, người đồng chí trong cơ quan, đơn vị, trường học.

3. Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp và hiệu quả

II. CHỦ ĐỀ VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”

2. Các khẩu hiệu tuyên truyền chính:

- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!

- Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!

- Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!

- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!

- Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Nội dung

-  Tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề, thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tại trụ sở cơ quan, trung tâm UBND xã, các thôn, cơ quan trường học trong xã, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của xã.

- Tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn trên tinh thần yêu thương và chia sẽ, trao nhau niềm vui, hạnh phúc, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

2. Thời gian: tuyên truyền từ 15/3 đến 30/3/2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Văn hóa – xã hội

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan với nhiều hình thức phong phú và đa dạng tại những vị trí do UBND xã quản lý đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các thôn thực hiện tốt việc tuyên truyền, cổ động.

- Xây dựng nội dung tuyên truyền trên sóng của Đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử của xã; tập trung phản ánh và nêu bật ý nghĩa chủ đề và thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc; tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; biểu dương các gương người tốt, việc tốt, các cá nhân, tập thể và gia đình đã có những hoạt động tích cực trong xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng xã hội hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình.

2. Phối hợp Hội liên hiệp Phụ nữ xã

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên phụ nữ và tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc thông qua các hoạt động của Hội và các Chi hội thôn.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học và HTX trên địa bàn xã

Treo băng rôn, khẩu hiệu; chỉnh trang, làm sạch đẹp khuôn viên ở trụ sở cơ quan tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày diễn ra Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Đồng thời, tùy theo điều kiện để tổ chức gặp mặt, tọa đàm các cá nhân, gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có thành tích trong xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp tích cực cho hoạt động ở cơ quan, đơn vị mình.

Tin bài: Quang Hoanh: CC Văn hóa - xã hội
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 100