Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2021
Ngày cập nhật 19/02/2021

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng; Các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục. 

Nội dung cụ thể có trong tệp đính kèm:

 

Đăng tin: Nguyễn Văn Bảo- CC VP-TK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 6