Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Chỉ thị Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Ngày cập nhật 05/02/2020
UBND XÃ QUẢNG PHÚ

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của xã và Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2019 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 của HĐND xã. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn xã và Ban điều hành các thôn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: (nội dung chính trong tệp tin đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Trần Bá Nhẫn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 103