Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
138 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
160/KH-UBND30/12/202230/12/2022xKẾ HOẠCH Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
161/KH-UBND30/12/202230/12/2022xKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình trọng điểm về tái cơ cấu ngành nông nghiệp sản xuất theo hướng hữu cơ có liên kết năm 2023
223/QÐ-UBND30/12/202230/12/2022xQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình công tác của UBND xã Quảng Phú năm 2023
166/KH_UBND30/12/202230/12/2022xKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
224/QÐ-UBND30/12/202230/12/2022xQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã năm 2023 xã Quảng Phú
220/QÐ-UBND29/12/202229/12/2022xQUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
251/BC-UBND21/12/202221/12/2022xBÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
88/KH-UBND11/05/202211/05/2022xKẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
181/KH-UBND05/05/202205/05/2022xKẾ HOẠCH Phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Thừa Thiên Huế
S?: 2155 /BTNMT-TCMT27/04/202227/04/2022xV/v hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MTTrần Bá Nhẫn-CC VP-TK
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 112.149
Truy cập hiện tại 35