Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Chuyên mục thủ tục hành chính
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungthực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong...
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính...
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số: 2933/QĐ-UBND về Công bố Danh mục...
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số: 2394/QĐ-UBND về Công bố Danh mục...
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số: 2935/QĐ-UBND về Công bố Danh mục...
Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 2813/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính...
Ngày 30 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số: 2749/QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành...
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 2487/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành...
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong...
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 9