Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/11/2020

Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 2813/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục TTHC bị bãi bỏ:

1. Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

3. Tham vấn ý kiến Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

3. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

 

Tập tin đính kèm:
Trần Bá Nhẫn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 7