Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Hệ thống QLCL ISO 9001: 2015
THÔNG BÁO Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý...
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã...
Ngày 16/8/2022 UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 2045/QĐ-UBND công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù...
QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu...
Thực hiện Công văn số 1667/KTHT ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc cung cấp tài...
KẾ HOẠCH Thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 của UBND xã  
Ngày 29 tháng 12 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3465/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình...
Ngày 07 tháng 12 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND về việc Công bố...
Ngày 30 tháng 11 năm 2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có ban hành Quyết định về Công bố Danh mục thủ...
Ngày 30 tháng 11 năm 2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3140 về Công bố Danh mục thủ tục hành...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 129.599
Truy cập hiện tại 1.322