Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Chuyên mục thủ tục hành chính
Ngày 04 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1368/QĐ-UBND về Công bố Danh...
Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số: 992/QĐ-UBND Về việc Công...
Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số: 621/QĐ-UBND Về việc Phê...
Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số: 621/QĐ-UBND Về việc Công...
Ngày 22 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số: 617/QĐ-UBND Về việc Phê...
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungthực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong...
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính...
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số: 2933/QĐ-UBND về Công bố Danh mục...
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số: 2394/QĐ-UBND về Công bố Danh mục...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 48.325
Truy cập hiện tại 47