Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính
Thực hiện Công văn số 81/TTr ngày 17/11/2023 của Thanh tra huyện Quảng Điền về việc báo cáo kết quả tiếp công dân,...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Phú tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế...
Căn cứ Luật Tổ chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17 tháng...
Ngày 13/11/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử...
Ngày 08/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2653 /QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình...
Ngày 01/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2606 /QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính...
 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Phú tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Phú tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế...
Ngày 24/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số: 2520 /QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1986/UBND-KSTT ngày 08 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh về việc nâng cao Bộ Chỉ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 112.149
Truy cập hiện tại 39