Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025
Ngày cập nhật 26/02/2020

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 14/11/2019 của UBND huyện về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V; UBND xã Quảng Phú báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020. (Nội dung chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Trần Bá Nhẫn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 4