Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Trương mục Thống kê, báo cáo
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, chương trình công tác tháng 6 năm 2021...
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Phú tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế...
Thực hiện Công văn số 322/UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc báo cáo công tác kiểm soát...
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02, Và chương trình công tác tháng 03 năm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 48.325
Truy cập hiện tại 43