Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2026 thành công tốt đẹp
Ngày cập nhật 26/02/2023

Thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 29/KH- UBND ngày 31 /01 /2023 của UBND xã Quảng Phú về kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2026 trên địa bàn xã Quảng Phú; Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND xã Quảng Phú về việc công bố ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2026. 

Được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng Ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ, xã Quảng Phú đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Quảng Phú nhiệm kỳ 2023-2026.

Vào lúc 07 giờ, ngày 26/02/2023 tất cả các thôn trên địa bàn xã đã khai mạc bỏ phiếu, gần 2600 cử tri đại diện cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Quảng Phú đã đến các điểm bỏ phiếu, tự tay bầu người xứng đáng để làm trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023 – 2026, những người đại diện cho nhân dân trong thôn để tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục với không khí sôi nổi. Các tổ bầu cử đã tích cực đem thùng phiếu phụ đến các hộ gia đình có cử tri lớn tuổi, neo đơn, ...để cử tri được trực tiếp tham gia bỏ phiếu. Đến 11 giờ 00’, tất cả các thôn trên địa bàn đã hoàn tất việc bỏ phiếu, với 100% cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu. Kết quả 10/10 thôn đã bầu được trưởng thôn mới nhiệm kỳ 2023-2026, người trúng cử với số phiếu cao nhất là 100%, thấp nhất là 73,68%. Những trưởng thôn được lựa chọn để bầu đều là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở.

 

Một số hình ảnh bầu cử

Trần Bá Nhẫn CC Văn phòng - Thống kê
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 112.149
Truy cập hiện tại 40