Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
HĐND xã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất
Ngày cập nhật 07/09/2020
Ảnh tại kỳ họp

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG PHÚ

Họp chuyên đề lần thứ 01 năm 2020

Ngày 03/9/2020 tại nhà văn hóa xã Quảng Phú, Hội đồng nhân dân xã Quảng Phú tiến hành khai mạc kỳ Họp chuyên đề lần thứ 01 năm 2020.

Sau phát biểu khai mạc của đ/c Thái Văn Danh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã, UBND xã đã báo cáo trước HĐND xã tờ trình về điều chỉnh tổng quyết toán thu- chi ngân sách xã năm 2019 và tờ trình về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách xã năm 2020; Đại diện Ban KTXH xã trình bày báo cáo thẩm tra của Ban.

Hình ảnh tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao về các tờ trình của UBND xã và báo cáo thẩm tra của Ban KTXH và biểu quyết thông qua. Hội đồng nhân dân xã giao trách nhiệm cho UBND xã tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo theo Luật định./.

 

Nguyễn Quốc Việt - PCT. UBND xã
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 10