Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Hội đồng nhân dân xã Quảng Phú đã tổ chức kỳ họp thứ 06, khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Ngày cập nhật 02/07/2018
Quang cảnh Hội nghị

Sáng này 29 tháng 6 năm 2018, HĐND xã Quảng Phú, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp giữa năm 2018 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017, thông qua nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuôi năm 2018; thông qua Quyết toán ngân sách nhà nước xã năm 2017. Dự hội nghị các đồng chí thành viên tổ đại biểu HĐND huyện bầu tại xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các tổ chức Đoàn thể và 26/26 ông bà đại biểu HĐND xã Quảng Phú đã về dự.

Đồng chí Thái Văn Danh- Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo KT-XH 6 tháng đầu năm 2018

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, giá cả thị trường biến động, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, các chỉ tiêu được giao năm 2018 đã cơ bản đạt và vượt. Việc tiếp nhận và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được quan tâm giải quyết; công tác triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc; tiếp tục lựa chọn 5 hộ gia đình để xây dựng vườn kiểu mẫu trong năm 2018. Bên cạnh đó Kỳ họp cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Cần có những biện pháp cụ thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của Nhà nước và ở địa phương. Kỳ họp đã thảo luận, quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 6 tháng cuối năm 2018: Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phất triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao; giảm tỷ lệ hộ nghèo ,Phấn đấu xây dựng thôn kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới …
Thường trự HĐND xã thông qua các văn bản của HĐND
Kỳ họp đã thông qua 4 Nghị quyết: Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Phê chuẩn kết quả quyết toán thu chi ngân sách nhà nước xã năm 2017; Chương trình giám sát HĐND xã năm 2019. Các đại biểu thống nhất đoàn kết các giải pháp quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Quảng Phú phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.
 
 
Thanh Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 7