Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 21, năm 2024 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
20/05/2024
Chủ tịch
Phạm Văn Lợi
Sáng: Giao ban UBND xãUBND xã
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Việt
Sáng: Giao ban UBND xãUBND xã
Phó Chủ tịch
Phan Thanh Phong
Sáng: Làm việc tại cơ quanUBND xã
Chủ tịch
Phạm Văn Lợi
Chiều: Làm việc tại cơ quanUBND xã
Phó Chủ tịch
Phan Thanh Phong
Chiều: Làm việc tại cơ quanUBND xã
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Việt
14h00: Họp tổ phục vụ diễn tập
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Việt
15h00: Họp V/v hỗ trợ sinh kế cho HN, CNUBND xã
Thứ ba
21/05/2024
Chủ tịch
Phạm Văn Lợi
Sáng: Làm việc tại cơ quanUBND xã
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Việt
Sáng: Làm việc tại cơ quanUBND xã
Phó Chủ tịch
Phan Thanh Phong
Sáng: Làm việc tại cơ quanUBND xã
Chủ tịch
Phạm Văn Lợi
Chiều: Thăm các Chùa, NPĐ nhân lễ Phật đản
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Việt
Chiều: Thăm các Chùa, NPĐ nhân dịp lễ Phật đản
Phó Chủ tịch
Phan Thanh Phong
Chiều: Làm việc tại cơ quanUBND xã
Thứ tư
22/05/2024
Chủ tịch
Phạm Văn Lợi
Sáng: Diễn tập thử công tác CĐPT xã
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Việt
Sáng: Diễn tập thử CĐPT xãUBND xã
Phó Chủ tịch
Phan Thanh Phong
Sáng: Diễn tập thử CĐPT xãUBND xã
Chủ tịch
Phạm Văn Lợi
Chiều: Làm việc tại cơ quanUBND xã
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Việt
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch
Phan Thanh Phong
Chiều: Làm việc tại cơ quanUBND xã
Thứ năm
23/05/2024
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Việt
Sáng: Tập huấn công tác Thi đua khen thưởngTại huyện
Phó Chủ tịch
Phan Thanh Phong
Sáng: Chỉ đạo công tác bố trí CSVC phục vụ diễn tậpUBND xã
Chủ tịch
Phạm Văn Lợi
Chiều: Tiếp Công dânUBND xã
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Việt
Chiều: Làm việc tại cơ quanUBND xã
Phó Chủ tịch
Phan Thanh Phong
Chiều: Làm việc tại cơ quanUBND xã
Chủ tịch
Phạm Văn Lợi
Chỉ đạo công tác bố trí CSVC phục vụ diễn tậpUBND xã
Thứ sáu
24/05/2024
Chủ tịch
Phạm Văn Lợi
Sáng: Diễn tập thử CĐPT xã
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Việt
Sáng: Diễn tập thử CĐPT xãUBND xã
Phó Chủ tịch
Phan Thanh Phong
Sáng: DIễn tập thử CĐPT xã
Chủ tịch
Phạm Văn Lợi
Chiều: Diễn tập thử CĐPT xã
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Việt
Chiều: Diễn tập thử CĐPT xãUBND xã
Phó Chủ tịch
Phan Thanh Phong
Chiều: Diễn tập thử CĐPT xãUBND xã
Thứ bảy
25/05/2024
Chủ nhật
26/05/2024
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 136.853
Truy cập hiện tại 561