Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
THÔNG BÁO Về việc thanh toán các khoản đang thực hiện và đã được chủ tài khoản duyệt kế hoạch, hoàn tạm ứng kinh phí, đối chiếu kinh phí 9 tháng năm 2023
Ngày cập nhật 10/10/2023

Căn cứ vào Nghị quyết số 45/ NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của HĐND xã đã phê chuẩn ngân sách xã năm 2023.

Để có cơ sở cho bộ phận tài chính ngân sách  cân đối  nguồn kinh phí thường xuyên và các thủ tục khác liên quan đến tài chính ngân sách  năm 2023, nay Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú thông báo 

1. Tổng hợp đối chiếu kinh phí đã sử dụng 9 tháng  năm 2023 với bộ phận tài chính ngân sách, soát xét nguồn kinh phí bố trí nguồn giải ngân kinh phí còn lại của  tháng 3 năm 2023 ;

2. Hoàn tạm ứng các chứng từ đã tạm ứng ;

3. Các ngành tổng hợp nhu cầu kinh phí còn lại và nộp các chứng từ hóa đơn thanh toán để giải ngân kinh phí.

4. Thời gian nhận các chứng từ : đến hết ngày 11/10/2023

5. Địa điểm: Tại bộ phận KTNS xã

Nếu các ban ngành Mặt trận - đoàn thể xã, trạm y tế xã và các bộ phận chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã không thực hiện việc thanh toán kịp thời thị mọi vấn đề sau này Ủy ban nhân dân xã không chịu trách nhiệm .

 

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Thanh Hương-CC TCKT xã Quảng Phú
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 125.273
Truy cập hiện tại 257