Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
Ngày cập nhật 03/09/2020

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện. Nhằm đảm bảo số lượng biên chế được giao và nhu cầu sử dụng công chức tại các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền có thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020. (Nội dung chi tiết có file đính kèm).
 

Tập tin đính kèm:
Trần Bá Nhẫn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 10