Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Xã Quảng Phú triển khai chiến dịch cấp phát chữ ký số toàn dân trên địa bàn xã
Ngày cập nhật 20/10/2023

Thực hiện Công văn số 1800/UBND, ngày 15/8/2023 của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai chiến dịch cấp phát chữ ký toàn dân trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các trường học và các thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện phổ cập chữ ký số toàn dân trên địa bàn xã với một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các trường học trên địa bàn xã đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp liên quan tiếp cận, cấp phát trực tiếp chữ ký số cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị mình.

2. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Quảng Phú phối hợp triển khai phong trào cấp chữ ký số cho đoàn viên thanh niên; Phát động phong trào 100% đoàn viên được cấp phát chữ ký số.

3. Các thôn trên địa bàn xã phối hợp với cơ quan, đơn vị được phân công về từng thôn để truyền thông ý nghĩa của chương trình đến các hộ gia đình và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong chương trình tiếp cận đến tận hộ gia đình cấp phát chữ ký số cho người dân.

Ghi chú: Về mục đích, cách thực hiện chương trình vui lòng xem tài liệu thông qua quét mã QR kèm theo.

Hoặc truy cập đường dẫn: https://ioc.thuathienhue.gov.vn/?gd=56&cn=1155&tc=3520

Tập tin đính kèm:
Quang Hoanh: CC Văn hoá - xã hội xã Quảng Phú
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 129.599
Truy cập hiện tại 1.635