Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Căn cứ Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng...
Ngày 15 tháng 4 năm 2024, UBND xã Quảng Phú ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về Đầu tư công giai đoạn 2026-2030. 
Căn cứ Điều 125 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Thực hiện chương trình công tác...
Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01/2/2024 của UBND huyện về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trên...
Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND huyện Quảng Điền về thực hiện công tác gia đình và phòng,...
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024; UBND xã ban hành Kế hoạch...
Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...
 TÓM TẮT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ SẮP XẾP, THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 136.853
Truy cập hiện tại 561