Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Quảng Phú: Chào cờ- Hát Quốc Ca đầu tuần, một việc làm hết sức ý nghĩa
Ngày cập nhật 01/07/2024

Sáng nay, thứ Hai ngày 01/7/2024 Cơ quan xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần.

Nhằm cụ thể hóa Quy định 1678–QĐ/TU, ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về văn hóa công sở tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cơ quan xã Quảng Phú đã tổ chức buổi lễ chào cờ- hát Quốc ca đầu tuần.

Lễ chào cờ không chỉ là giây phút thiêng liêng làm sống lại quá khứ đấu tranh hào hùng của các bậc cha anh đi trước đã hy sinh anh dũng để bảo vệ nền độc lập dân tộc mà còn khơi dậy lòng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của mỗi người. Qua đó góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay. Hoạt động này không chỉ nhằm tuyên truyền cho cán bộ, công chức nâng cao nhận thức về ý thức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nhắc nhở mỗi người biết sống làm theo vì lợi ích cộng đồng, dân tộc, mà còn là dịp để mọi cán bộ, đảng viên thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, nhắc nhở mọi người làm tốt hơn nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nếp sống văn minh, hiệu quả và chất lượng công việc.

Phan Thanh Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 129.599
Truy cập hiện tại 1.509