Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
THÔNG BÁO Về việc tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND xã với nhân dân năm 2024
Ngày cập nhật 18/04/2024

Nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân, kịp thời phát hiện những vướng mắc phát sinh và nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, điều chỉnh các quy định phù hợp với tình hình của địa phương. Tạo điều kiện để nhân dân phát huy vai trò giám sát, kiểm tra đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương. UBND xã tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND xã với nhân dân cụ thể như sau:

 

  1. Phạm vi, đối tượng tham gia đối thoại: Đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã và các công chức có liên quan đối với các nội dung mà các công dân và tổ chức quan tâm.
  2. Nội dung đối thoại:

Nhân dân tham gia hội nghị phát biểu, đóng góp với chính quyền về việc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực như sau:

          - Lĩnh vực về đất đai và xây dựng.

- Lĩnh vực về chế độ chính sách - xã hội.

- Các trường hợp vướng mắt về hồ sơ giấy khai sinh, khai tử.

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 sáng thứ 5 ngày 25/4/2024

4.  Địa điểm: Tại Hội trường HTX nông nghiệp Phú Thuận.

Vậy, UBND xã thông báo đến toàn thể nhân dân biết để tham gia buổi đối thoại./.

 

Tập tin đính kèm:
Bùi Thị Nhân - Công chức Văn phòng - Thống kê xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 136.853
Truy cập hiện tại 563