Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN VỀ THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Ngày cập nhật 22/02/2024

 

 

                                                                                                                                                                                                                          THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế  

Kính gửi: Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã

 

Thực hiện Công văn số 267/SNV-XDCQ ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế;

 UBND xã Quảng Phú đã xây dựng Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn xã Quảng Phú, nay UBND xã Thông báo đến toàn thể nhân dân một số nội dung chủ yếu sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN

1. Đối tượng lấy ý kiến: Là công dân đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa phương, có từ đủ 18 tuổi trở lên, tính từ thời điểm từ ngày 24/01/2024 trở về trước.

2.Nội dung lấy ý kiến: Về phương án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế và tên gọi mới sau khi thành lập thành phố là Thành phố Huế.

3. Phạm vi lấy ý kiến: Toàn thể cử tri trên địa bàn xã Quảng Phú.

4. Hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri : bằng hình thức phát phiếu theo hộ gia đình; Mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia lấy ý kiến. Mỗi cử tri có quyền thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào Phiếu lấy ý kiến; Cử tri phải tự mình viết và ký vào Phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay. Trường hợp cử tri không biết chữ, cử tri là người khuyết tật không tự đánh dấu và ký tên vào phiếu thì được nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ.

II. MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN

 - Các thôn tổ chức họp nhân dân để thông qua kế hoạch và Bản tóm tắt Đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương; các quận, thị xã thuộc thành phố, các phường thuộc quận, thị xã và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian chậm nhất ngày 24/02/2024.

- Tổ chức việc lấy ý kiến cử tri từ ngày 26/02 – 29/02/2024.  

- Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến của cử tri các thôn gửi lên UBND xã trước 17 giờ ngày 01/3/2024.

Trên đây là Thông báo về việc lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND xã thông báo để nhân dân địa bàn xã được biết và gia tích cực việc lấy ý kiến đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra./.

 

Nguyễn Quốc Việt- PCT.UBND xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 136.853
Truy cập hiện tại 559